Bo med fokus på det gode liv

Når vi etablerer vores hjem, er der ikke noget, der er vigtigere, end at vi føler os tilpasse. Vores hjem skal være væres helle, vores trygge ramme og det sted, hvor vi kan være fri. Én ting er derfor selve hjemmet, men omgivelserne skal også være ideelle for den livsstil, vi drømmer om.

Og mange vælger i dag en livsstil båret af værdier om bæredygtighed og fællesskab. Det handler nemlig om, at vi skal passe på vores klode, men i høj grad også hinanden og de næste generationer – samtidig med at vi har det helt fantastisk.

En landsby med fokus på fællesskab

Er det en tankegang, du kan følge, og vil du bo et sted med en fornemmelse af landsby, med fokus på det sociale, og hvor der bliver taget bæredygtige valg? Så bør du tage et kig på de muligheder, der byder sig med UN17 Village. Bliv klogere på UN17 Village her.

Her er der nemlig tale om en lille landsby udgjort af i alt fem ejendomme, der er skabt med et fokus på brug af bæredygtige tiltag, mens det sociale og fællesskabet generelt fylder så meget, at man på stedet ikke er i tvivl om, at ville verden og hinanden det bedste.

Det handler om bæredygtige tiltag

Boligerne er skabt, så forbruget af vand kan reduceres, mens energien kommer fra 100% vedvarende energikilder. Bæredygtighed vil derfor skinne tydeligt igennem, både hvad angår sundhed, fællesskab, materialer, biodiversitet, vand og energi. Der er rummelighed, der er nærhed, og der er plads til alle uanset alder, køn, familiemønster og etnicitet.

Der er plads til lidt mere en 1.000 beboere i den lille landsby UN17 Village, og det vil således være muligt at mødes på tværs af både generationer og familieforhold og på den måde hygge sig sammen på de mest fantastiske og givende vilkår.