Hvad er funktionen af en tinglysning?

Når man skal handle en bolig, så er der lige pludselig en masse begreber, man skal sætte sig ind i. For de fleste er der mange nye begreber, der er helt uforståelige og ukendte. Tinglysning er et begreb, der får brynene til rynke sig specielt hos førstegangskøbere, men det er et lovkrav ved boligkøb, derfor gennemgår vi det mest grundlæggende. 

Tinglysning i forbindelse med boligkøb

Tinglysning af skøde er nødvendigt for et juridisk bindende boligkøb. En tinglysning er at definere ejerforholdet over for offentligheden. Hos boligadvokatkøbenhavn.dk kan man få rådgivning og bistand til tinglysningen. Tinglysning er en kompleks juridisk proces, så det anbefales at man får hjælp fra professionelle i processen. 

Man kan ikke kalde sig ejer over en bolig og en grund før tinglysningen af skødet er gennemført. Når skødet er tinglyst så vil alle rettigheder overgå fra tidligere ejer til den nye ejer af huset. Tinglysning af skøde vil normalt være et af de sidste trin i bolighandlen. Ved tinglysningen går handlen fra at være en aftale mellem dig og tidligere ejer til at være en juridisk bindende konstellation. 

Andre ting tinglyses

Den mest almindelige tinglysning er i forbindelse med boligkøb og tinglysning af skøde, men i Danmark skal man også tinglyse eksempelvis ægtepagter og kundgørelse af umyndiggørelse. Det er domstolens kundgørelse af de vigtigste privatretlige elementer, hvis der er retlige virkninger mellem parterne og tredjemand skal det oftest tinglyses. 

Tinglysnings historie 

Fysisk er tinglysningsretten i Hobro. Tingbogen var oprindeligt en konkret fysisk bog, men tinglysning er naturligvis en digitaliseret proces nu. Tinglysning har en lang historie i Danmark. Det strækker sig helt tilbage til før danske lov. I danske lov var der en bestemmelse omkring tinglysning af love.  Historisk set var der tale om offentliggørelse på tinge både af love og privatretlige anliggender. 

Besværlig digitalisering

Processen omkring digitalisering af tingbogen og dansk tinglysning blev startet i 2003. I 2006 blev der fremsat en lov omkring denne digitalisering, det var den første i verden. 

Digitaliseringen skete dog ikke uden problemer, som det ofte er set, når der lanceres store digitale offentlige systemer. Hele processen blev dyrere end forventet, og var i en lang periode meget kaotisk. 

Projektet omkring digitalisering skulle have kostet 460 millioner, men budgettet blev overskredet med 193,4 millioner. Nu kører systemet imidlertid og tinglysning er blevet hurtigere og nemmere end før digitalisering, men det var en besværlig fødsel.